ABM 1 | Terazije 29
ABM 2 | Jug Bogdanova 8
ABM 3 | Nušićeva 3

18. 11. 2015

Kako se čita recept za naočare

Primetili ste da slabije vidite?!


Bili ste na očnom pregledu kod vašeg oftalmologa ili optometriste i dobili recept za naočare.
Često su recepti nerazumljivi zbog mnogih skraćenica, oznaka i latinskih naziva.
Pokušaćemo da vam kratkim objašnjenjima i primerima približimo oftalmološke pojmove i olakšamo vam tumačenje vašeg recepta. Na slici 1  imate izgled jednog tipičnog recepta za naočare.


Kako se čita recept za naočare

Slika 1
 

Pročitajte: Kako pročitati recept za kontaktna sočiva.

 

OD: desno oko (lat. Oculus dexter )
OS: levo oko (lat. Oculus sinister),


Oznaka D: je skraćenica za dioptriju,

SPH- Sfera: Termin „sfera“ znači da je korekcija kratkovidosti ili dalekovidosti jednaka u svim meridijanima oka. Dioptrija sfere je obično na receptu predstavljena kao na primeru:

 

OD:+1.00 Dsph

 


CYL- cilindar: ispravlja dioptriju u određenom meridijanu, kada je rožnjača zakrivljenija u jednom svom delu –Astigmatizam),
 

OS:+0,75 Dsph +0.50 Dcyl ax 90

 


AX –axis: (ugao) predstavlja osovinu cilindra.

PD: razdaljina između zenica (lat. Pupillary distance). Opisuje u milimetrima (mm), kao dve različite vrednosti jer prilikom čitanja dolazi do približavanja očiju (konvergencija), pa je i PD manji. Razmak za daljinu je veći za 2 mm nego za blizinu.
Razmak zenica kod odraslih ljudi je između 53-70mm, a kod dece 41-55mm.

 

Često ćete naići na slučaj gde je dioptrija na oba oka ista (slika 2), pa se u tom slučaju na receptu može naći i oznaka OU (slika 3).
OU: oba oka (lat. Oculi uterque), kao na sledećem primeru:

 

Primer recepta za naočare
Slika 2

 

Recept za dioptrijske naočare

Slika 3Ponekad na vašem receptu možete naići na termine prizma i baza.
Prizmom ispravljamo disbalans očnih mišića, koji za posledicu ima otežanu pokretljivost i fuziju očiju (tropija, forija, konvergencija), dok baza označava smer prizmatske korekcije.

U delu recepta predviđenom za pisanje dioptrije prvo se piše dioptrija za daljinu.
Naočare za daljinu su predviđene za stalno nošenje, a ako su u pitanju manje dioptrije mogu se nositi po potrebi.

Ispod dioptrije za daljinu piše se dioptrija za blizinu. To je dioptrija za naočare koje se isključivo nose pri radu na blizinu.
Dioptrija za blizinu se dobija kada na dioptriju za daljinu dodamo određenu adiciju (ADD). Kao na sledećem primeru gde je ADD +2.00 dodata na daljinu i dobijena dioptrija za blizinu.

 

Kako izgleda recept za dioptrijske naočare
Slika 4

Kako izgleda recept za naočare

Slika 5

 

DALEKOVIDOST, lat. HYPERMETROPIA je refrakciona anomalija oka gde je vid na daljinu jasniji nego na blizinu. Kod dalekovidog oka svetlosni zraci koji ulaze u oko se nepravilno prelamaju stvarajući lik predmeta iza mesta najjasnijeg vida (tzv. žute mrlje) umesto tačno u njoj.

Dalekovidost se izražava u „+“ dioptrijama, a koriguje se sfernim konveksnim sočivima.


STARAČKA DALEKOVIDOST ili lat. PRESBIOPIJA se javlja u četrdesetim godinama. To je slabljenje vida za rad na blizinu, a do nje dolazi usled slabljenja moci akomodacije oka.


AKOMODACIJA je moć prilagođavanja oka, odnosno sposobnost oka da promenom svoje moći prelamanja može jasno videti predmete u svojoj blizini. Akomodacija sa godinama opada. Nešto brže od tridesete godine. Nakon četrdeset pete godine je toliko smanjena da nam je otežan vid na blizinu. Tako počinje staračka dalekovidost.


KRATKOVIDOST, lat. MYOPIA je refrakciona anomalija oka gde se svetlosni zraci seku u jednoj tački (formirajuci žižu), negde ispred mrežnjače.
Izražena je u ’’-“ dioptrijama, a koriguje se sfernim konkavnim sočivima.
Najviše se povećava u periodu između 7. I 18. godine (tzv. Školska kratkovidost).


ASTIGMATIZAM je nejednako prelamanje svetlosti u različitim meridijanima, a nastaje kao posledica nepravilnog oblika rožnjače. Koriguje se cilindričnim sočivima, u plusu i minusu.

Ovo je tumačenje recepta za naočare, a podaci sa tog recepta nisu dovoljni za uzimanje kontaktnih sočiva. Na receptu za kontaktna sočiva, uz sve navedene podatke o dioptriji, treba da stoje podaci o baznoj krivini, veličini, vrsti sočiva i proizvođaču.