ABM 1 | Terazije 29
ABM 2 | Jug Bogdanova 8
ABM 3 | Nušićeva 3

11. 09. 2018

STRABIZAM-SIMPTOMI I LEČENJE

P: Poštovani, detetu je ustanovljen strabizam. Da li bi ste mogli da mi objasnite kako se leči?

 

O: Poštovani/a strabizam je česta pojava (4 - 8 procenata populacije), sa polovinom slabovidih u toj grupi. Nastaje u bilo kom dobu, najčešće kod dece predškolskog uzrasta. Slabovidost prati strabizam i gotovo je svaki drugi pacijent sa strabizmom ima. Slabovidost je nemogućnost dobijanja jasne slike bez obzira na dioptrijsku korekciju. Najčešći razlog tome je propuštena blagovremena korekcija ili neadekvatno data ili otežana korekcija zbog prevelike razlike u dioptriji oba oka.

 

 

Strаbizаm ili razrokost je nepravilan položaj očiju. To je nemogućnost oba oka da istovremeno gledaju u istom pravcu, odnosno u isti predmet posmatranja. Skretanje oka može da bude stalno prisutno ili da se pojavi u određenim situacijama, kad je osoba umorna ili kad je čitala duži vremenski period.


Za dobar i zdrav vid, neophodno je da očne jabučice oba oka budu u istoj ravni i da zajedno učestvuju u formiranju slike predmeta koji gledamo.Centar za vid formira jednu sliku, tako što dobija informacije pomoću oba oka i to je zapravo binokularni vid.


Ukoliko jedno oko skreće, mozak dobija dve različite slike koje ne može da obradi. U početku nastanka strabizma osnovni simptom su duple slike, koje vremenom nestaju jer mozak nauči da eliminiše sliku koju dobija od oka koje skreće i oslanja se na sliku koju mu šalje zdravo oko. Ovo dovodi do nastanka slabovidosti (smanjenog vidnog potencijala) na oku koje skreće, odnosno stanje poznato i kao lenjo oko. Slabovidost je najteži funkcionalni problem strabizma, koji ako se ne leči na vreme, ostaje trajno prisutan.


Osnovni simptomi strabizma


1. Ukrštene oči, kada oba oka nisu usmerena u istom pravcu istovremeno
2. Duple slike
3. Nekoordinisano pomeranje očiju, pogotovo kad je dete umorno ili bolesno
4. Gubitak percepcije dubine i trodimenzijalnosti prostora
5. Naginjanje ili okretanje glave kako bi se video posmatrani predmet
6. Zatvaranje jednog oka kako bi se dobila jasna slika
7. Sudaranje sa stvarima


Lečenje strabizma


Razrokost se dijagnostikuje na rutinskim oftalmološkim pregledu sa posebnim testiranjima za pokrete očnih jabučica i njihove moći fokusiranja. Savetuje se da se prvi oftalmološki pregled obavi od 3 do 5 godine starosti. Ukoliko primetite bilo kakav problem sa položajem očiju ili vidom kod Vašeg deteta, trebalo bi da ga odvedete kod oftalmologa!


Najčešći načini lečenja strabizma su:


1. naočare ili sočiva
2. prizma naočare
3. zastor preko zdravog oka kako bi se što više angažovalo slabovido oko
4. vežbe za okularne mišiće
5. operacija okularnih mišića, što ranije se uradi očekuju se bolji rezultati