ABM 1 | Terazije 29
ABM 2 | Jug Bogdanova 8
ABM 3 | Nušićeva 3

Kako odabrati kontaktna sočiva?

Kontaktna sočiva su postala jedna od najčešćih načina korekcije vida. Iz godine u godinu kako raste potražnja za kontaktnim sočivima tako raste i njihova ponuda. Zbog široke ponude kontaktnih sočiva javljaju se i nedoumice pacijenata kako izabrati adekvatna sočiva. U tome će im pomoći očni lekar.


Pri korak u određivanju kontaktnih sočiva, jeste provera dioptrije za naočare, koja se vrši na kompjuterizovanom keratorefraktometru, a zatim se pristupa subjektivnom određivanju dioptrije koja se vrši postavljanjem probnog dioptrijskog okvira i čitanjem zadatih slova sa projekcionog optotipa. Na osnovu izvršenog pregleda, odgovarajućih parametara (dijametar,bazna krivina i dioptrija), kao i životnih navika i potreba pacijenta, očni lekar određuje da li je pacijent pogodan za nošenje mekih ili polutvrdih kontakntih sočiva. Na taj način lekar može izabrati najzdraviju, najkomforniju i najbolju opciju kontaktnih sočiva. Nakon što je lekar odredio vrstu sočiva, pacijent pristupa obuci kako se pravilno koriste i održavaju kontaktna sočiva.


Kako odabrati kontaktna sociva prema vasoj dioptriji
 

Meka kontaktna sočiva se prave od različitih materijala, pa shodno tome postoje i sočiva sa kojima se može i spavati, ali uvek uz dozvolu lekara. Veoma su udobna, propuštaju kiseonik, i adaptacija je brza i laka. Polu-tvrda kontaktna sočiva se nose duži period, od jedne do dve godine. Čvršća su i manja u promeru od mekih kontaktnih sočiva, pa samim tim su i manje udobna. Prednost ovih sočiva je u tome što pružaju bolju oštrinu vida od mekih sočiva i ona su jedino rešenje za ljude koje imaju veliki astigmatizam. Kontaktna sočiva mogu biti bez boje ili sa bojom, sa propisanom dioptrijom ili kao kozmetička kontaktna sočiva bez ikakve dioptrije.
 

Kontaktna sociva u boji


Na tržištu postoji široka ponuda kontaktnih sočiva. U korak sa tržištem ide i ABM CLINIC-a. U ponudi se mogu naći veliki izbor dnevnih, mesečnih, toričnih, multifokalnih i sočiva u boji, brendova poput Alcon, Bausch & Lomb, Coopervision, Leda Soft, i još mnogi drugi.


Pored dobre ponude kontaktnih sočiva, ABM CLINIC nastoji da pomogne pacijentima prilikom odabira odgovarajućih sočiva. Zato, svatite u ABM CLINIC i izaberite prava sočiva samo za Vaše oči.

 

Kontaktna sociva