ABM 1 | Terazije 29
ABM 2 | Jug Bogdanova 8
ABM 3 | Nušićeva 3

22. 11. 2022

Znaci problema sa vidom kod dece

 

 

Žmirkanje, približavanje se televizoru, trljanje očiju - većina nas će prepoznati ove simptome kao znak da dete lošije vidi. Međutim ponekad neće biti nikakvih simptoma koji će nam ukazati da dete slabije vidi, zato su redovni sistematski pregledi veoma važni.

Problemi sa vidom se kod dece, ukoliko nisu urođeni, obično javljaju i uočavaju između prve i četvrte godine.

U proseku kod 3 do 5% dece se razvije strabizam (razrokost), a kod oko 3% dece se javlja ambliopija (slabovidost ili lenjo oko).

Strabizam je veoma lako uočiti pa roditelji reaguju na vreme. Kod ambliopije je stanje nešto drugačije jer obično jedno oko vidi dobro pa se dete i ne žali na lošiji vid. Ponekad se može uočiti slabija koordinacija pokreta ili možemo primetiti da se dete "udara" u stvari.

Prvi pregled vida kod deteta mora obaviti dečiji oftalmolog ili ukoliko je primećena razrokost ili slabovidost strabolog.


 

Naš stučni tim Vam stoji na raspolaganje svakog radnog dana od 10-16 časova