ABM 1 | Terazije 29
ABM 2 | Jug Bogdanova 8
ABM 3 | Nušićeva 3

06. 10. 2015

Da li pravilno održavate Vaša kontaktna sočiva?

Kontaktna sočiva su veoma popularno i rasprostranjeno sredstvo za korekciju vida. U odnosu na druga optička pomagala ona pružaju neprevaziđen kvalitet vida, slobodu i komfor. Međutim, kontaktna sočiva se moraju pravilno, redovno i brižljivo održavati odgovarajućim sredstvima za tu namenu. Pravilno održavanje kontaktnih sočiva veoma je važno, jer u suprotnom može doći do pojave ozbiljnih infekcija i komplikacija.

 

Pročitajte: Šta podrazumeva održavanje kontaktnih sočiva.


Lekar oftalmolog je dužan da skrene pažnju pacijentu na ovu činjenicu, te da mu pruži sve informacije vezane za pravilan izbor odgovarajućeg sredstva za održavanje, pravilno rukovanje sočivima i pravilno održavanje kontaktnih sočiva izabranim sredstvom. Koliko je važan pravilan izbor sredstva za održavanje kontaktnih sočiva, toliko je važno i da se pacijent pridržava uputstava proizvođača izabranog sredstva tj. da ga koristi na pravilan način. Jedino na taj način pacijent će imati potpuno zdravlje, dobar vid i komfor.

 

Održavanje kontaktnih sočiva

 

Tokom nošenja, kontaktna sočiva bivaju izložena:

 

  • spoljnim uticajima (prašina, čestice, nečistoće...)
  • mikrobima (bakterije, gljivice, virusi)
  • materijama koje ulaze u sastav suza (proteini, lipidi, mucini).


Brojni proizvođači širom sveta nude veliki broj različitih sredstava za održavanje kontaktnih sočiva. Mehanizam delovanja ovih sredstava je hemijski i zavistan od tipa aktivne supstance koja se koristi.


Bez obzira na sam mehanizam delovanja, važno je da sredstva:

 

  • zadovolje svoju osnovnu namenu (čišćenje, ispiranje, dezinfekcija, uklanjanje depozita),
  • zadovolje aspekt biokompatibilnosti,
  • pruže korisniku dugotrajni efekat čišćenja
  • omoguće dugotrajni komfor pri nošenju (dovoljno vlažnosti, smanjenje trenja, i sl.),
  • ne sadrže štetne konzervanse


Sredstva za održavanje kontaktnih sočiva mogu biti:

 

  • VIŠENAMENSKA (po sistemu “sve u jednom” tj. jedno sredstvo koje istovremeno čisti, ispira, dezinfikuje, čuva, vlaži i uklanja depozite)
  • Sastavljena od više sredstava, pri čemu svaki ima svoju namenu


ABM Clinic u svojoj ponudi ima kompletnu ponudu vodećih proizvođača kontaktnih sočiva i sredstava za njihovo održavanje.